მიმდინარე სამუშაოები

  • ქ. თბილისი, ყავლაშვილის N3 და N11 -ში მდებარე შენობა-ნაგებობის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები;

  • ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილი ქ. №1-შიმდებარე შენობა-ნაგებობის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები;

  • დაბა სტეფანწმინდაში ალ. ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაცია.