დარეჯანის სასახლე, მუშაობის პროცესი
დარეჯანის სასახლე, მუშაობის პროცესი
დარეჯანის სასახლე
დარეჯანის სასახლე
გელათი
გელათი
გელათი, აკადემია, ინტერიერი
გელათი, აკადემია, ინტერიერი
რაბათი, ციტადელი
რაბათი, ციტადელი
რაბათი, მეჩეთი
რაბათი, მეჩეთი
რაბათი, მუშაობის პროცესი
რაბათი, მუშაობის პროცესი
რაბათი
რაბათი
უზნაძის ქ. №4
უზნაძის ქ. №4
უზნაძის ქ. №4
უზნაძის ქ. №4
რაბათი. მუზეუმი, ინტერიერი
რაბათი. მუზეუმი, ინტერიერი
რაბათი, მუზეუმი, ინტერიერი
რაბათი, მუზეუმი, ინტერიერი
რაბათი, მუზეუმი
რაბათი, მუზეუმი
კლინიკა კურაციო, თბილისი
კლინიკა კურაციო, თბილისი
კლინიკა კურაციო, თბილისი
კლინიკა კურაციო, თბილისი
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია
რაბათი, მუშაობის პროცესი
რაბათი, მუშაობის პროცესი
რაბათი, მუზეუმი
რაბათი, მუზეუმი
რაბათი, დასრულებული
რაბათი, დასრულებული
ესკიზი
ესკიზი