ცივი ბეტონის ბლოკი

  1. ცივი ბეტონის ბლოკი, ზომა: 39/19/12 - ფასი ტრანსპორტრების გარეშე: 0,70 ლ.

  2. ცივი ბეტონის ბლოკი, ზომა: 39/19/19 - ფასი ტრანსპორტრების გარეშე: 1.1 ლ.

  3. ცივი ბეტონის ბლოკი, ზომა: 39/19/25 - ფასი ტრანსპორტრების გარეშე: 1,15 ლ.

  4. ცივი ბეტონის ბლოკი, ზომა: 39/19/29 - ფასი ტრანსპორტრების გარეშე: 1,30 ლ.

პემზის ბლოკი

  1. პემზის ბლოკი, ზომა: 39/19/12 - ფასი ტრანსპორტრების გარეშე: 0,80 ლ.

  2. პემზის ბლოკი, ზომა; 39/19/19 - ფასი ტრანსპორტრების გარეშე: 1,35 ლ.

  3. პემზის ბლოკი, ზომა; 39/19/25 - ფასი ტრანსპორტრების გარეშე: 1,50 ლ.

  4. პემზის ბლოკი, ზომა; 39/19/29 - ფასი ტრანსპორტრების გარეშე: 1,80 ლ.

ბეტონის ბორდიური

ბეტონის ბორდიური, ზომა: 15/30/100 - ფასი ტრანსპორტირების გარეშე: 10,50 ლ.

ბლოკის საწარმო მდებარეობს ქ. თბილისში, იუმაშევის ქ. №22